Niech to imię żyje w Tobie (May that name dwell in You) 

 

WERNISAŻ odbędzie się 2 października o godzinie 18.00

WYSTAWA TRWA: 2.10-3.11.2019 

OPROWADZANIE KURATORSKIE: 5 października o godzinie 13.00 

Galeria Promocyjna, Rynek Starego Miasta 2, 00-272 Warszawa 

Kuratorka: Monika Szewczyk-Wittek 

 

Wystawa Niech to imię żyje w Tobie to nowa odsłona realizowanych w latach 2005–2019 cykli: Autoportrety – Wyciszone, Autoportrety Obsesyjne i Autoportrety Odobsesyjne, REM, Rytuały oraz Rytuały. Oczyszczenie. Obok fotografii teatralnej Magdy Hueckel prace te stanowią ważną część jej twórczości artystycznej i jednocześnie są silnym, osobistym nawoływaniem do zwrócenia uwagi na tabu, jakim jest walka z chorobą i przemijanie. 

 

Z jednej strony prezentowane cykle mogą być odbierane fragmentarycznie jako nawiązanie do kolejnych etapów życia artystki. Z drugiej zaś w każdym widoczne jest przełamanie konwencji i niespodziewana przepowiednia tego, co nadchodzi. Próba zmierzenia się z nieuchronnym fatum, niewytłumaczalnym lękiem, widoczna jest w sekwencyjności obrazów. Odniesienie do cielesności, osobistych przeżyć, lęków, ale też pojawiającej się z czasem akceptacji wydarzeń jest szczególnie istotne w kontakcie widza z prezentowanymi pracami. Artystka fotografuje to, co niematerialne, niewidzialne i odarte z kontekstu, a jednocześnie silnie odnoszące się do sfery emocji i intymności. To, co charakterystyczne dla współczesnych prac Hueckel, to dążenie do fizycznego i emocjonalnego oczyszczenia przez działania performatywne związane z naturą. 

 

Tytuł Niech to imię żyje w Tobie nawiązuje do rytuałów afrykańskich, do których artystka odnosi się nie tylko w ramach prezentowanej wystawy, ale którym także poświęca dużą część swojej artystycznej twórczości. 

 

Cześć prac powstała dzięki współpracy z Fundacją Archeologia Fotografii. 

 

partnerzy: Jednostka, Holy Art 

patroni: EXIT Nowa Sztuka w Polsce, Artinfo.pl