Portret Tomasza Śliwińskiego na okładce książki Łukasza Chotkowskiego "Męskość. Opowieść o uzależnieniu", Agencja Dramatu i Teatru ADiT, Warszawa 2018