Curator of the exhibition: Roman Lewandowski

The exhibition consists of the following works: "Self-portrait - transformations" (video + photographs) and "Obsessive self-portraits" (photographs).

 

Bałtycka Galeria Sztuki, Słupsk, Poland
Opening: 19.06.2009, 5pm

Exhibition open until 12.07.2009

 

Kurator wystawy: Roman Lewandowski

Projekt wystawienniczy stanowi zderzenie ze sobą dwóch prac podejmujących podobne zagadnienie. "Autoportret" (wideo + fotografie) to próba stworzenia autoportretu syntetycznego - składającego się różnych nastrojów i rejestrującego powolne zmiany jakie zachodzą w fizjonomii człowieka. "Autoportrety obsesyjne" to cykl dotyczący nieuchronnego rozpadu ciała, niesionego przez chorobę, uraz, starzenie się. Fotografie te ukazują ciało człowieka jako materię organiczną.

 

Bałtycka Galeria Sztuki, Słupsk
Wernisaż 19.06.2009, godz. 17.00

Wystawa czynna do 12.07.2009