The exhibition includes the following cycles: "Obsessive self-portraits", "Calmed self-portraits" , "Neglected self-portraits" and video "Self-portrait - transformations".

Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, Poland
Opening: 09.01.2009, 7 pm

 

W skład wystawy wchodzą następujące cykle: "Autoportrety obsesyjne", "Autoportrety wyciszone" , "Autoportrety zrezygnowane" oraz video "Autoportret - transformacje".

Galeria Sztuki Wozownia, Toruń
Wernisaż 09.01.2009, godz. 19.00