Artists taking part in the exhibition: 

Agata Agatowska, Gosia Bojkowska, Wiktor Dyndo, Jan Dziaczkowski, Marek Ejsmond-Ślusarczyk, Wojciech Gilewicz, Sylwia Górak, Stefan Hańckowiak, Magda Hueckel, Justyna Kabala, Szymon Kobylarz, Tomasz Kopcewicz, Michał Kotula, Wojtek Kubiak i Lidka Krawczyk, Agnieszka Łakoma, Julita Malinowska, Tomasz Musiał, Joanna Pawlik, Slawek Pawszak, Marta Piórko, Wojciech Skrzypiec, Piotr Stasiński, Paweł Szczerepa, Urszula Śliz, Małgorzata Wielek-Mandrela.

 

Gallery of Klima Bocheńskj, Warszaw
Opening: 19.06.2008, 7pm
Exhibition open until 31.07.2008

 

Artyści uczestniczący w wystawie:

Agata Agatowska, Gosia Bojkowska, Wiktor Dyndo, Jan Dziaczkowski, Marek Ejsmond-Ślusarczyk, Wojciech Gilewicz, Sylwia Górak, Stefan Hańckowiak, Magda Hueckel, Justyna Kabala, Szymon Kobylarz, Tomasz Kopcewicz, Michał Kotula, Wojtek Kubiak i Lidka Krawczyk, Agnieszka Łakoma, Julita Malinowska, Tomasz Musiał, Joanna Pawlik, Slawek Pawszak, Marta Piórko, Wojciech Skrzypiec, Piotr Stasiński, Paweł Szczerepa, Urszula Śliz, Małgorzata Wielek-Mandrela.

Zbiorowa wystawa artystów młodego pokolenia towarzysząca szerszemu przeglądowi malarstwa młodego pokolenia artystów przygotowywanemu w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Pamiętniki pokolenia tamagotchi to projekt wystawy zbiorowej prezentującej prace młodego pokolenia polskich artystów. Z założenia ma on stanowić rodzaj subiektywnego dziennika i komentarza reflektującego otaczający nas świat i proces ustawicznych zmian, jakim podlega zarówno rzeczywistość jak i ludzka tożsamość. Zaproszeni do wystawy artyści podjęli się zadania autorskiego skomentowania swego biograficznego statusu i stosunku do otaczającego ich świata. Patronujący wystawie „tamagotchi” to stworzona w Japonii elektroniczna zabawka szczególnie popularna w drugiej połowie lat 90. XX w. i będąca jednym z symboli wstępującego cyber-pokolenia. Istotą „tamagotchi były tymczasowość, przechodniość i porządek opieki oraz żałoby, a zatem cechy, które w pewnej, choć pozornie karykaturalnej, mierze obrazują algorytm ludzkiej egzystencji. Prezentowane na wystawie prace mają obrazować wynikające z tego konsekwencje dla tożsamości młodego pokolenia oraz pokazać pluralizm postaw. Istotnym elementem projektu ma być także refleksja nad zagrożeniami i pozytywami świata, który daje nowe możliwości, ale jednocześnie domaga się od człowieka operatywności, kreatywności i dynamiki.

 

Galeria Klimy Bocheńskiej, Warszawa
Wernisaż 19.06.2008, godz. 19.00
Wystawa czynna do 31.07.2008