artyści/artists: Mania Akbari / Douglas White, Oskar Dawicki, Monika Drożyńska, Magda Hueckel, Dorota Kozieradzka, Norman Leto, Anna Odell, Witek Orski, Tabita Rezaire, Joanna Rytel, Ogólnopolski Strajk Kobiet

 

Wystawa jest galeryjnym przedłużeniem kinematograficznych poszukiwań, prowadzonych na festiwalu 19 MFF Nowe Horyzonty. Ich przedmiotem jest ciało. Filmowcy zajmują się różnymi aspektami ciała – mówią kuratorzy wystawy Ewa Szabłowska i Stach „Szabłowski – my skupimy się na jednym, ale za to kluczowym: brzuchu. Tematem wystawy jest cielesność podniesiona do kwadratu: moment, w którym ciało przekracza samo siebie. Życie wewnętrzne: Brzuch to rzecz o ciąży i jej fizycznych, emocjonalnych i filozoficznych wymiarach. Stan niesamowity, dla jednych błogosławiony, dla innych wstrząsający i niemożliwy do oswojenia. Czas sekretnych oczekiwań i dzikich projekcji. Czystej potencjalności. Doświadczenie psychofizyczne, niepodobne do żadnego innego, spektakularne i tajemnicze.

Na wystawie skonfrontowane ze sobą zostaną wyobrażenia stworzone na gruncie kina z inwencjami artystów sztuk wizualnych. Ciąża bywa używana jako metafora procesu twórczego. Pragniemy odświeżyć tę oklepaną przenośnię, traktując galerię jak symboliczną macicę, w której rodzi się dyskurs zbudowany z krwi, łez, wód płodowych, biopolityki, fizjologii i mistyki, medycyny, astrologii i kosmogonii, odwiecznych archetypów i aktualnych sporów, patriarchatu i feminizmu, horrorów i cudów życia wewnętrznego – dodają kuratorzy.

//
The exhibition is a gallery extension and broadening of the Body in which I Live section at New Horizon. The filmmakers deal with its various aspects; Internal Life: The Bump concentrates on the key one.

The topic of the exhibition is corporeality multiplied, the moment the body transcends itself, the uncanny state which is impossible to tame and is blessed at the same time – Inner Life: The Bump is about pregnancy. We confront images created by the cinema with those of visual artists. Pregnancy is sometimes used as a metaphor of the creative process. We undertake to refresh this cliché, treating the gallery as a symbolic uterus, in which a discourse is born amid blood, tears, amniotic fluids, biopolitics, physiology and mysticism, medicine, astrology and cosmogony, perennial archetypes and current disputes, patriarchy and feminism, horrors and miracles of internal life.

kuratorzy/curators: Ewa Szablowska, Stach Szabłowski
współpraca kuratorska/curatorial cooperation: Asia Joanna Stembalska
przestrzeń wystawy/exhibition design: Fabien Lédé

 

26.07–17.08.2019

 

galeria Studio BWA Wrocław
ul. Ruska 46a/III piętro
Wrocław