FROM THE FISH-EYE PERSPECTIVE / Z PERSPEKTYWY RYBIEGO OKA

Artists: Natalia Bażowska, Martyna Czech, Wiktor Dyndo, Magda Hueckel, Bartosz Kokosiński, Krzysztof Maniak, Paweł Matyszewski, Jana Shostak, Małgorzata Wielek

Opening and panel discussion with artists: 11.01.2024 / 6pm The Centre for Creative Activity in Ustka

Exhibition 11.01 – 29.03. 2024

Places: Witch’ Tower in Słupsk Small Gallery in Słupsk, The Centre for Creative Activity in Ustka

Curator: Roman Lewandowski

 

The exhibition is intended as a selection of works by participants in past editions of the Young Art Biennale “Fish Eye”, which has been organised since 2001 and has had ten editions to date. The artists selected for the project have become a permanent feature of the Polish art landscape, and their works and productions reveal a significant diversity of attitudes and strategies. It is intriguing that, in addition to works dealing with issues of existence, especially privacy and intimacy, there are also creations interpreting current social reality or redefining the past and our identity. Irrespective of this, there is no lack of works that refer to past aesthetics and styles in a conceptual and formalistic manner. In the formal context, this art does not shy away from either abstraction or figuration.

 

Wystawa ma stanowić wybór prac uczestników minionych edycji Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko”, który to przegląd jest organizowany od 2001 r. i posiadał do tej pory dziesięć edycji. Zaproponowani do projektu artyści i artystki wpisali się na trwałe w krajobraz młodej sztuki, a ich dzieła i realizacje ujawniają znaczącą różnorodność postaw i strategii. Intrygujący jest fakt, że poza pracami reflektującymi problematykę egzystencji, zwłaszcza prywatności i intymności, pojawiają się wreszcie realizacje tematyzujące i interpretujące aktualną rzeczywistość społeczną czy też redefiniujące przeszłość i naszą tożsamość. Niezależnie od tego nie brak jednak dzieł w sposób świadomy i formalistyczny odwołujących się do niegdysiejszych estetyk i stylistyk. W kontekście formalnym sztuka ta nie stroni ani od abstrakcji ani od figuracji.