Artists: Izabella Gustowska, Magda Hueckel, Małgorzata Markiewicz, Aleksandra Ska, Leszek Knaflewski, Kamil Kuskowski, Paweł Matyszewski,  Andrzej Wasilewski.

 

DECADE (DEKADA), Galeria Piekary, Poznań, Poland
Opening: 19.04.2013, 7pm
Open until 29.05.2013

VOYEUR OR CREATOR? (PODGLĄDACZ CZY KREATOR?), Stara Galeria ZPAF, Warszawa, Poland
Opening: 22.04.2013, 6pm
Open until 27.05.2013

DECADE (DEKADA), Galeria Piekary, ul. Św. Marcin 80/82, Poznań, Dziedziniec Różany CK Zamek 

 

Wydarzenie inaugurujące działalność Galerii Piekary w nowym miejscu stanowi zarazem podsumowanie dotychczasowej aktywności galerii.
Na jubileuszowej ekspozycji zaprezentowane zostaną prace artystów związanych z galerią, m.in.: Izabelli Gustowskiej, Magdy Hueckel, Małgorzaty Markiewicz, Aleksandry Ska, Leszka Knaflewskiego, Kamila Kuskowskiego, Pawła Matyszewskiego oraz Andrzeja Wasilewskiego.

 

DEKADA, Galeria Piekary, Poznań
Wernisaż: 19.04.2013, godz. 19:00
Wystawa czynna do 29.05.2013

PODGLĄDACZ CZY KREATOR?, Stara Galeria ZPAF, Warszawa
Wernisaż: 22.04.2013, godz. 18:00
Wystawa czynna do 27.05.2013

DEKADA, Galeria Piekary, ul. Św. Marcin 80/82, Poznań, Dziedziniec Różany CK Zamek