Artists: Magda Hueckel, Grażyna Tereszkiewicz
Curator: Roman Lewandowski

 

Pusta Gallery, Katowice, Poland
Opening: 02.12.2011, 6pm
Exhibition open until 08.01.2012

 

Artyści: Magda Hueckel, Grażyna Tereszkiewicz
Kurator: Roman Lewandowski

 

Wystawa Oddaj mi moją traumę... ma z założenia stanowić refleksję nad kulturowo i cieleśnie interpretowaną tożsamością. Zaproszone do projektu artystki – Magda Hueckel oraz Grażyna Tereszkiewicz – stworzyły cykl prac będących wizualnym odpowiednikiem psychoanalizy i antropologii kobiecego podmiotu. Artystki, za pośrednictwem luster i obrazów, portretują same siebie, wystawiając własne traumy i emocje na zawłaszczające spojrzenie odbiorcy. Niezależnie od tego integralnym, choć (nie)obecnym i milczącym, bohaterem tej psychodramy jest mężczyzna. To on właśnie – jak pisze Elizabeth Grosz – „zamiast przyznać kobietom jakąś autonomiczną i czynną formę cielesnej specyfiki, w najlepszym razie (...) ocenia je w kategoriach pewnej ‘naturalnej nierówności’, jak gdyby istniała niezależna od płci norma lub kryterium wartości ciał”. Artystki z pełną determinacją i świadomością obnażają własne psyche i związane z nim rytuały cielesności, jednocześnie tworząc rodzaj para-poetyckiej gry z widzem. Bez wątpienia jest to strategia, której kresem może być tylko katharsis, a ostateczną ceną – estetyczne i społeczne osądzenie. W tej sztuce – podobnie jak niegdyś na obrazach Diego Velázqueza i w filmach Pedro Almodóvara – wszystko dzieje się w domenie luster. Za tymi mediami i zwierciadłami jest tylko (i aż) drżące, kobiece ciało. Oddajmy mu jego traumy i afirmacje...
Roman Lewandowski

 

Galeria Pusta, Katowice
Wernisaż: 02.12.2011, godz. 18:00
Wystawa czynna do 08.01.2012