"REM cycle - Hypertrophies" at the exhibition THE MARGINAL LANDSCAPE
new work "No man's zone" at the exhibition MARGINSM OF HISTORY
.
Opening of both exhibitions: 23.09.2011

 

THE MARGINAL LANDSCAPE
CURATORS: MARIANNA MICHAŁOWSKA, JUSTYNA RYCZEK
ARTISTS: Norbert Banaszyk, Nathalie Grenzhäuser, Magdal Hueckel, Andrzej Kramarz, Wojtek Koykos, Jarosław Kozakiewicz, Katerina Mistal, Cecylia Malik, Rafał Milach, Laura Pawela, Basia Sokołowska, Melanie Wiora, Piotr Żyliński.
VENUE: “Arsenał” Municipal Gallery, Stary Rynek 6, Poznan, Poland
OPENING: 23.09.2011, 4 pm
DURATION: 23.09 - 30.10.2011

 

MARGINSM OF HISTORY

CURATOR: SŁAWOMIR TOBIS
ARTISTS: Sławoj Dubiel, Magda Hueckel, Grzegorz Jarmocewicz, Bogdan Konopka, Maciej Kuszela, Tomasz Michałowski, Wojtek Sienkiewicz, Waldemar Śliwczyński, Sławomir Tobis oraz Michał Zieliński
VENUE: SPOT, Dolna Wilda 87, Poznań, Poland
OPENING: 23.09.2011, 7 pm
DURATION: 23.09 – 17.10.2011

http://www.biennalefotografii.pl/english/

 

"Cykl REM - Hipertrofie" na wystawie MARGINALNOŚĆ OBRAZU, 
nowa praca "Strefa Niczyja" na wystawie MARGINESY HISTORII.
Otwarcie wystaw: 23.09.2011

 

MARGINALNOŚĆ PEJZAŻU
KURATORKI: MARIANNA MICHAŁOWSKA, JUSTYNA RYCZEK
ARTYŚCI: Norbert Banaszyk, Nathalie Grenzhäuser, Magdal Hueckel, Andrzej Kramarz, Wojtek Koykos, Jarosław Kozakiewicz, Katerina Mistal, Cecylia Malik, Rafał Milach, Laura Pawela, Basia Sokołowska, Melanie Wiora, Piotr Żyliński.
MIEJSCE WYSTAWY: Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek 6
WERNISAŻ: 23.09.2011, godz. 16.00

CZAS TRWANIA: 23.09 – 30.10.2011

 

MARGINESY HISTORII
KURATOR: SŁAWOMIR TOBIS
ARTYŚCI: Sławoj Dubiel, Magda Hueckel, Grzegorz Jarmocewicz, Bogdan Konopka, Maciej Kuszela, Tomasz Michałowski, Wojtek Sienkiewicz, Waldemar Śliwczyński, Sławomir Tobis oraz Michał Zieliński
MIEJSCE WYSTAWY: SPOT, ul. Dolna Wilda 87
WERNISAŻ: 23.09.2011, godz. 21.00
CZAS TRWANIA: 23.09 – 17.10.2011

www.biennalefotografii.pl/category/wystawy/